Video xem thêm: Karik cực 'lầy' khi từ chối Hà Hồ, nhất quyết chỉ chọn Miu Lê