Video xem thêm: Bế con gần 3 tháng tuổi tập gym, “hot mom Instagram” bị chỉ trích gây sốc