Video xem thêm: Người dân Việt Nam ăn mừng đến đêm khuya khiến phóng viên nước ngoài ngạc nhiên