Video xem thêm: Phóng viên nước ngoài ngạc nhiên khi thấy người Việt Nam ăn mừng