Video xem thêm: Anh CSGT bảo rằng "hôm nay quá vui" khi ở giữa "tâm bão U23"