Video xem thêm: Những cảnh quay "có 1-0-2" trong bom tấn Hollywood không hề dùng đến kỹ xảo CGI