Video xem thêm: Lay (EXO) nghiêm túc đến đáng sợ trong Idol Produce!