Video xem thêm: Mỹ Tâm trổ tài làm thơ con cóc hài hước "Tết này mình vẫn FA"