Video xem thêm: Tòa cao ốc ở Hà Nội chiếu hình quốc kỳ và U23 rực rỡ