Video xem thêm: Học viện cảnh sát hô vang ăn mừng sau chiến thắng của U23 Việt Nam