Video xem thêm: Highlights U23 Việt Nam 3-3 U23 Iraq (Luân lưu 5-3) (U23 châu Á 2018)