Video xem thêm: Nguyên Khang "đá xoáy" màn câu hôn của Trường Giang khi dẫn chương trình Vlive