Video xem thêm: Cháy đèn trang trí Tết Nguyên Đán 2018 ở trung tâm Sài Gòn