Video xem thêm: Nhã Phương đứng người khi được Trường Giang cầu hôn ngay trên sân khấu Mai Vàng