Video xem thêm: Ốc Thanh Vân khóc nức nở khi nhắc đến bố