Video xem thêm: Đã có thuốc trị ung thư vú: bệnh nhân không cần cắt bỏ ngực như Angelina Jolie