Video xem thêm: Tuấn Hưng bị giật mic trên sân khấu