Video xem thêm: Ngân hàng méo mặt khi chuột chui vào máy ATM và chén tiền trong đó