Video xem thêm: Chủ nhà nghe tiếng động ra kiểm tra, tên trộm đã nhanh chóng tẩu thoát