Video xem thêm: Tiểu soái ca 13 tuổi đã cao 1,70 m, học giỏi, đàn hay