Video xem thêm: Làm sao để an ủi một đứa bạn thất tình? Chính là chạy theo nó hát một loạt bài hát đau khổ