Video xem thêm: Nổ kho đạn ở lữ đoàn tăng thiết giáp ở tỉnh Gia Lai