Video xem thêm: Cậu bé gây chấn động MXH vì bị đóng băng kín đầu tóc vẫn vượt gió rết đến trường đi học