Video xem thêm: Thấy bạn gái ghen, Yanbi tự động unfriend hết 'hot girl' trên Facebook