Video xem thêm: Sự thật thú vị về những em bé sinh ra trong "bọc điều" 80.000 ca có 1