Video xem thêm: 5 kiểu tết tóc chỉ tốn 1 phút siêu dễ thương dành cho các công chúa nhỏ.