Video xem thêm: Hình ảnh nước Mỹ chìm trong "bom tuyết"