Video xem thêm: Điều kiện thiếu thốn vậy phụ nữ thời xưa sinh con như thế nào?