Video xem thêm: Nói chuyện riêng trong lớp, hai nam sinh bị phạt đứng bắt tay thân ái cả tiết học