Video xem thêm: Kém người yêu 3 tuổi và cách xa nhau nửa vòng Trái đất, chàng trai vẫn kiên quyết “yêu là cưới”