Video xem thêm: Duy Mạnh khuyên con trai "con đừng nói phét nữa, để 1 mình bố nói phét dc rồi”