Video xem thêm: Top 45 Miss Universe Vietnam - Hoàng Thùy và Mâu Thủy