Video xem thêm: Thầy giáo ở Trung Quốc gây bức xúc khi bắt học sinh ngửi chân mình xem có thối không