Video xem thêm: Lý Nhã Kỳ "chặt đẹp" Hoa hậu Đại dương tại buổi đấu giá áo dài Trương Thị May