Video xem thêm: Những bàn thắng đẹp nhất ở el Clasico trong giai đoạn 2000-2016