Video xem thêm: Hàng ngàn dân chơi đang bay mất người ở Atmosphere Festival thì sân khấu đổ sập