Video xem thêm: Trai chưa vợ gái chưa chồng Emma Watson và Robert Pattinson cuối cùng cũng thành đôi?