Video xem thêm: Minh Luân nói lời xin lỗi và mong tái hợp với Lan Ngọc