Video xem thêm: Người phụ nữ 5 năm ôm con ngủ đường, 10 năm mua gạo nuôi chim, sóc đi hoang