Video xem thêm: CSGT Thái Nguyên phạt người vi phạm bằng cách cho họ đứng điều hành