Video xem thêm: cậu bé viết chữ đẹp dù xoay vở 360 độ