Video xem thêm: Hành động đẹp: Đông Nhi ân cần chào hỏi khi vô tình gặp chú Hoài Linh