Video xem thêm: Đang yên vị trong toilet, người đàn ông bất ngờ bị sinh vật lạ tấn công “chỗ hiểm”