Video xem thêm: Thực hư chuyện nữ tiếp viên hàng không lén ăn cơm suất của hành khách, mỗi hộp một vài miếng