Video xem thêm: Cháy rừng tại California trông giống như khung cảnh Trái Đất sắp bị diệt vong