Video xem thêm: Nữ Ninja bất ngờ xuất hiện, tạt ngang dàn xe phục vụ Hội Nghị APEC tại Đà Nẵng