Video xem thêm: Thảm họa cháy rừng tái diễn tại California (Mỹ): Ngọn lửa vẫn ngoài tầm kiểm soát