Video xem thêm: Gặp em bé Bống chè bưởi tại Tuyên Quang trong "Mặt Trời bé con"