Video xem thêm: Chấn động: đối tượng bịt mặt, nổ súng cướp ngân hàng tại Đắk Lắk