Video xem thêm: Chim bị rắn cắn chết, chủ nuôi ôm xác khóc lóc và trách tội… cái lồng